Kontrollera, justera, agera
- Anpassade lösningar för era behov och arbetssätt

Vi skapar värde genom digitala strategier, användarvänlighet och data driven design

I en ständigt uppkopplad värld där vi blir mer och mer beroende av verktyg som vi kan använda överallt i vår vardag, bygger vi på Modondo anpassade verktyg som underlättar det dagliga arbetet för både er och era kunder. Med anpassade lösningar för just era behov, löser vi mer än de vardagliga administrationsproblemen som många organisationer har. Vi hjälper er att få tid över till viktigare och roligare utmaningar som gör att ert företag kan växa och frodas.

Modondo är ett snabbrörligt företag som utnyttjar den senaste teknologin för att skapa lättförståeliga och tillgängliga system för både människor och maskiner. Vi är övertygade om att nyckeln till att skapa användbara och effektiva verktyg är att till fullo, förstå ett företag och deras medarbetare. Genom att omfamna webbens genomslagskraft och mobilens mångsidighet hjälper vi företag världen över att fokusera på vad de gör bäst, genom att göra vad vi gör bäst; skapa anpassade lösningar för ert företag och era kunder.

Kundprojekt

Revisionssystem för att hantera certifierade användare av märket Svenskt kött

Processbaserat system för att kvalitetssäkra ICA Sveriges leverantörer.

Ett modernt journalsystem för certifikathantering inom livsmedel och jordbruk